Termeni și Condiții

1. Introducere

1.1 Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni de utilizare (“Termeni de Utilizare”) înainte de a utiliza acest site (“Website”). Accesarea și utilizarea site-ului indică faptul că acceptați și sunteți de acord să respectați Termenii de Utilizare. În caz contrar, părăsiți Website-ul.

1.2 Site-ul este exploatat și Termenii de Utilizare au fost eliberați de Multisign SRL (“Multisign”, “Noi”).

1.3 Multisign poate revizui în orice moment acești Termeni de Utilizare. Trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a accepta termenii actuali.

2. Scopul și conținutul site-ului

2.1 Toate informațiile și materialele de pe Website sunt prezentate numai în scopul furnizării informațiilor generale și promovării produselor și serviciilor Multisign. Aceste informații și materiale nu constituie oferte pentru produse și / sau servicii ale Multisign sau ale altor terțe părți, nici nu constituie consiliere sau alte instrucțiuni privind utilizarea produselor și / sau serviciilor Multisign.

2.2 Site-ul Web poate conține informații despre produsele și serviciile Multisign sau ale partenerilor disponibile la nivel mondial, care nu sunt disponibile în fiecare locație. O trimitere la un produs sau serviciu nu implică faptul că acel produs sau serviciu este sau va fi disponibil la locația dvs.

3. Conținutul utilizatorilor

3.1 Rețineți că de fiecare dată când publicați informații (de exemplu, pe rețele sociale, un forum sau o carte de oaspeți) aceste informații pot fi accesibile altor utilizatori. Prin urmare, trebuie să alegeți cu atenție informațiile pe care le postați și pe care le furnizați altor utilizatori.

3.2 Prin publicarea conținutului dvs. de utilizator, ne acordați o licență neexclusivă, transferabilă, gratuită și la nivel mondial pentru a utiliza, modifica, efectua public, afișa public, reproduce și distribui conținutul dvs. pe și prin Website sau în secțiunea Multisign a unei platforme terțe (Facebook, Twitter etc.) până când eliminați conținutul de utilizator de pe site.

3.3. Garantați că: (i) sunteți proprietarul conținutului de utilizator publicat de dvs. pe site și (ii) postarea conținutului de utilizator pe site nu încalcă drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de contract sau orice alte drepturi ale oricărei persoane sau companii.

3.4 Sunteți singurul responsabil pentru conținutul de utilizator pe care îl postați pe site. Nu puteți posta, transmite sau distribui conținut de utilizator pe site-ul Web pe care nu l-ați creat sau că nu aveți permisiunea de a posta. Conținutul utilizatorilor nu este neapărat revizuit de către Multisign înainte de a fi trimis și nu reflectă neapărat opiniile sau politicile Multisign. Multisign nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la conținutul de utilizator sau la exactitatea și fiabilitatea acestuia sau la orice material sau informații pe care le transmiteți altor utilizatori. Nu aveți dreptul să postați sau să transmiteți materiale ilegale, amenințătoare, calomniatoare, defăimătoare, obscene, scandaloase, inflamatorii, pornografice sau profane sau orice material care ar putea constitui sau încuraja comportamente care ar putea fi considerate infracțiuni, ar da naștere unei răspunderi civile sau altfel încalcă orice lege.

3.5 Multisign își rezervă în mod expres dreptul de a elimina orice informații sau materiale trimise sau transmise de către orice persoană care încalcă aceste reguli. Multisign va coopera pe deplin cu orice autoritate de aplicare a legii sau cu o hotărâre judecătorească prin care va cere sau va conduce Multisign să dezvăluie identitatea oricărei persoane care postă astfel de informații sau materiale.

4. Drepturi de proprietate intelectuală

4.1 Site-ul împreună cu orice informații, text, imagini, fotografii, clipuri audio și video, desene, grafică, logo-uri, simboluri, denumiri, denumiri de produse și corporații, precum și toate programele incluse pe Website și toate celelalte fișiere selecție și aranjament (“conținutul site-ului”), sunt supuse unei protecții juridice, în special a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale și a drepturilor de design deținute de Multisign, de afiliații săi, de utilizatorii sau de licențiați, cu toate drepturile rezervate. Niciunul dintre conținuturile site-ului nu poate fi modificat, copiat, distribuit, încadrat, reprodus, republicat, descărcat, afișat, postat, transmis sau vândut sub nicio formă sau prin orice mijloace, integral sau parțial, fără permisiunea scrisă prealabilă a noastră, cu excepția conținutului de utilizator pe care îl publicați legal pe site. În plus, niciun fel de conținut digital nu poate fi copiat în alte programe fără aprobarea scrisă prealabilă a Multisign.

4.2 În cazul în care sunteți eligibil pentru utilizarea site-ului, vi se acordă o licență limitată pentru a accesa și utiliza Site-ul web și conținutul site-ului și pentru a descărca sau a imprima o copie a oricărei părți a conținutului site-ului la care ați obținut accesul în mod exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția să păstrați intact toate notificările privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate. Licența este supusă Termenilor de Utilizare și nu include utilizarea oricărei activități de extragere a datelor, a roboților sau a unor metode similare de colectare sau extragere a datelor. Cu excepția propriului dvs. conținut de utilizator, nu aveți dreptul să încărcați sau să republicați conținutul site-ului pe niciun site Internet, intranet sau extranet sau să îl încorporați în orice altă bază de date sau compilație și orice altă utilizare a conținutului site-ului este strict interzisă. Orice utilizare a site-ului web sau a conținutului site-ului, altfel decât este autorizată în mod expres aici, fără permisiunea scrisă prealabilă a Multisign, este strict interzisă și va rezilia licența acordată aici. Orice utilizare neautorizată poate, de asemenea, să încalce legile aplicabile, incluzând, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și reglementările aplicabile în domeniul comunicațiilor și statutele. Cu excepția cazului în care se menționează în mod expres în acest document, nimic din Termenii de Utilizare nu va fi interpretat ca conferind orice licență drepturilor de proprietate intelectuală.

4.3 “Multisign” și alte mărci comerciale, logo-uri, caractere, anteturi de pagină, pictograme de butoane, scripturi, nume de servicii și alte mărci (colectiv “mărci comerciale”) afișate pe acest site fac obiectul mărcii comerciale și al altor drepturi ale Multisign sau afiliaților săi. Mărcile noastre comerciale nu pot fi utilizate, inclusiv ca parte a mărcilor comerciale și / sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care poate cauza confuzie și nu poate fi copiat, imitat sau utilizat, în parte, fără permisiunea scrisă prealabilă emisă de Multisign. Utilizarea necorespunzătoare a mărcilor comerciale afișate pe site sau pe orice alt conținut de pe site, cu excepția celor prevăzute în Termenii de Utilizare, este strict interzisă.

5. Renunțarea la răspundere

5.1 În timp ce Multisign depune eforturi rezonabile pentru a include informații exacte și actualizate pe site-ul Web, nu face nici o garanție sau reprezentare cu privire la conținutul site-ului, care este furnizat “ca atare”. În special, Multisign nu garantează și nici nu reprezintă faptul că utilizarea de către dvs. a conținutului site-ului web nu va aduce atingere drepturilor unor terțe părți care nu aparțin sau nu sunt afiliate al Multisign.

5.2 Multisign nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau viruși care ar putea să infecteze echipamentul computerului sau alte proprietăți din cauza accesului dvs. la, utilizarea sau navigarea pe site sau descărcarea de orice materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

5.3 Multisign își rezervă dreptul de a întrerupe sau întrerupe oricare sau toate funcționalitățile site-ului. Multisign nu își asumă nicio răspundere pentru orice întrerupere sau întrerupere a oricărei sau tuturor funcționalităților site-ului, indiferent dacă acesta este rezultatul unor acțiuni sau omisiuni ale Multisign sau ale oricărui afiliat sau oricărei terțe părți.

5.4 Conținutul site-ului poate conține erori tehnice sau erori tipografice. Multisign își rezervă dreptul de a aduce modificări, corecții și / sau îmbunătățiri ale conținutului site-ului în orice moment fără notificare.

6. Legături către și de pe alte site-uri web

6.1 Deoarece Multisign nu are nici un control asupra și nu susține oricare dintre site-urile la care site-ul este legat și pentru că Multisign nu a analizat oricare sau toate site-urile la care este conectat site-ul, sunteți de acord că Multisign nu este responsabil pentru conținutul a oricăror pagini din afara site-ului sau a oricăror alte site-uri legate de site. Responsabilitatea pentru accesarea paginilor din afara site-ului și a site-urilor terțe asociate revine exclusiv dvs.

6.2 Link-ul dvs. cu site-ul web, paginile din afara site-ului sau alte site-uri este pe propriul dvs. risc. Utilizând astfel de link-uri, înțelegeți că se va aplica declarația legală și politica de confidențialitate a oricărui site legat, care pot fi diferite de cele ale Multisign. Dacă doriți să vă conectați la site-ul Web, puteți face acest lucru doar pe baza căruia vă conectați, dar nu replicați, pagina de pornire și în următoarele condiții.

7. Accesul la servicii

7.1 În timp ce Multisign se străduiește să se asigure că website-ul este în mod normal disponibil 24 de ore pe zi, acesta nu va fi responsabil dacă din orice motiv nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă.

7.2 Accesul la Website poate fi suspendat temporar și fără notificare în caz de defecțiune, întreținere sau reparație a sistemului sau din motive care nu țin de controlul nostru.

8. Limitarea răspunderii

8.1 În măsura permisă de lege și cu excepția pagubelor cauzate de intenție sau de neglijență gravă, Multisign și orice altă companie asociată, inclusiv directorii, angajații, acționarii sau agenții oricărora dintre ei, exclud orice răspundere și responsabilitate pentru orice sumă sau tip de pierdere sau daună care ar putea rezulta pentru dvs. sau pentru o terță parte (inclusiv, fără a se limita la orice pierdere sau daună directă, indirectă sau consecventă sau orice pierdere de venit, profit, fond comercial sau date) în legătură cu site-ul în orice fel sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a folosi sau rezultatele utilizării site-ului, orice site-uri web legate de site-ul web sau materialele de pe astfel de site-uri, inclusiv, dar fără a se limita la, virușii care vă pot infecta echipamentele, software-ul, datele sau alte proprietăți ale computerului datorită accesului dvs., utilizării sau navigării pe site sau descărcării oricărui material de pe site-ul web sau de pe orice site web conectat la site.

9. Confidențialitate

9.1 Ne pasă de intimitatea dvs. și de protecția datelor dvs. personale. Citiți Politica de Confidențialitate.

10. Diverse

10.1 Nerespectarea de către Multisign a oricărui drept sau prevedere a Termenilor de Utilizare nu va acționa ca renunțare la un astfel de drept sau dispoziție. Titlurile secțiunilor din Condițiile de utilizare sunt doar pentru comoditate și nu au efect juridic sau contractual. Invaliditatea sau inaplicabilitatea oricărei dispoziții din Termenii și condițiile de utilizare nu afectează în nici un fel validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții conținute în acest document.

10.2 Termenii de Utilizare sunt guvernați și vor fi interpretați în conformitate cu legislația română, fără a ține seama de normele de conflict de legi sau de Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor. În măsura permisă de lege, instanțele competente din locul sediului social al Multisign, în prezent Brașov, România, vor avea jurisdicție exclusivă în ceea ce privește eventualele litigii care decurg din Termenii de utilizare și utilizarea de către dvs. a Website-ului.